Matkapuhelimen monipuolinen käyttö on yhteydessä iäkkäiden hyvinvointiin

Matkapuhelimen sosiaalista vuorovaikutusta palvelevat käyttötavat hyödyttävät myös iäkkäämpiä teknologian käyttäjiä.

Mitä monipuolisemmin ikäihmiset käyttävät matkapuhelinta sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sitä paremmaksi he arvioivat oman terveydentilansa ja sitä tyytyväisempiä he ovat elämäänsä. Tämä käy ilmi uudesta DigiIN-hankkeen ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) yhteisjulkaisusta, jossa tutkittiin 62–95-vuotiaiden internetiä käyttävien aikuisten matkapuhelimen käyttöä seisemässä eri maassa.

Vuoden 2018 kerättyyn aineistoon perustuvat tutkimustulokset auttavat ymmärtämään matkapuhelimen roolia myös iäkkäiden korona-arjessa. Korona-aikana matkapuhelin teki näkyväksi ikäihmisten yksinäisyyden ja sosiaalisten verkostojen laajuuden.

Tapaamisrajoitusten ollessa tiukimmillaan matkapuhelin auttoi niitä ikäihmisiä tasoittamaan kasvokkaisen tapaamiset puutetta, joiden ystävä- ja tukiverkostot olivat laajat. Näin matkapuhelin piti osaltaan yllä heidän kokemaansa hyvinvointia ja elämään tyytyväisyyttä.

Vastaavasti lisääntynyt riippuvuus matkapuhelimesta koroa-aikana korosti yksinäisyyttä niillä, joiden sosiaalisten kontaktit olivat muutenkin niukat.

← Artikkeli: Takaisin ajankohtaisiin

Ajankohtaista