Juhani Kouhia: Vanhustenhoidon ongelmista

Kiitokseni SPR:n Hyvinkään osastolle Marja Jylhän hyvän luennon järjestämisestä. Täytyy harkita, jos vaikka tottelisi Jylhää ja lähtisi ehdolle seuraavissa hyvinvointialuevaaleissa.
Puutteellisiin vanhuspalveluihin rajuja heikennyksiä
Iso kiitos SPR:n Hyvinkään osastolle, kun jäjesti Gerontologian professori Marja Jylhän luennon kirjastolle 4.4. aiheena ”Vanhenemisen ilot ja haasteet pitkäikäisyyden yhteiskunnassa”.
Professori Marja Jylhä on varmasti yksi parhaiten vanhustenhoidon tunteva tutkija.
Hän on seurannut Suomen vanhuspalveluiden kehitystä 40 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä.
Aihe kiinnosti niin, että kirjaston ryhmätilan sisälle eivät kaikki kuulijat mahtuneet.
Vanhustenhoidon ongelmat on jatkuvasti kasvava, entistä isompi kysymys, sillä väestö vanhenee ja ihmiset elävät pidempään, eli välttämättömän hoidon tarve lisääntyy.
Vaikka iso osa ikäihmisistä on hyväkuntoisia ja aktiivisia, niin mitä vanhemmiksi tullaan, sitä enemmän ollaan hoidon tarpeessa.
Marja Jylhän mukaan vanhustenhoito on ajettu tahallaan kriisiin, on jätetty lisäämättä hoitopaikkoja, vaikka tarve on jatkuvasti kasvanut.
Lisäksi nyt todella ollaan vähentämässä paikkoja. Lähes kaikki hyvinvointialueet esittävät niin suuria vähennyksiä ja säästöjä vanhustenhoitoon, että ne vaarantavat monen vanhuksen hengen ja turvallisuuden.
Kotihoitoa, joka on ikäihmisten hoidon selkäranka, aiotaan vähentää selvästi.
Hyvinvointialueet aikovat siirtää hoidon painopistettä ympärivuorokautisesta hoidosta eli hoivakodeista, sitä selvästi kevyempään niin kutsuttuun yhteisölliseen asumiseen.
Vanhustenhoidosta säästetään ja hoitoa kevennetään, vaikka pitkälle edennyttä dementiaa sairastavia ihmisiä asuu paljon jo nykyäänkin kotonaan. Siellä on joukossa ihmisiä, jotka eivät tiedä, että se on heidän kotinsa. He eivät pääse vessaan. He eivät osaa ottaa vettä kraanasta, eivätkä tunnista vuorokaudenaikoja. Tällaiset ihmiset kyllä tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa.
Marja Jylhä kysyi kuulijoilta, saako hän kuvata tilannetta rehellisesti ja rumasti? ”Ihmiset havahtuvat vasta, kun yhä useimmassa rappukäytävässä haisee kuolema”.
Professori Jylhä syytti vanhustenhoidon kriisistä päättäjiä. Hän sanoi, että tilanne on niin vakava, että kaikkien eläkejärjestöjen pitäisi lähteä kapinaan.
Professori myös kehotti ihmisiä äänestämään oikein, eikä ainakaan nykyisiä hallituspuolueita.
Juhani Kouhia
Hyvinkään Eläkeläiset ry
puheenjohtaja

← Artikkeli: Takaisin ajankohtaisiin

Ajankohtaista

Juhani Kouhia: Vanhustenhoidon ongelmista

Kiitokseni SPR:n Hyvinkään osastolle Marja Jylhän hyvän luennon järjestämisestä. Täytyy harkita, jos vaikka tottelisi Jylhää ja lähtisi ehdolle seuraavissa hyvinvointialuevaal[...]